? Gegevensanalyse

Veel bedrijven die klein zijn begonnen gebruiken Excel niet alleen om te rekenen.
Door de tabelvorm leent dit programma zich ook heel goed om gegevens bij te houden.
Een adressenlijst, een eenvoudige boekhouding, en andere lijsten lenen zich daarvoor.
Wanneer echter de omvang van deze lijsten groeit, laten ook de beperkingen van Excel zich voelen.

De beste oplossing is dan meestal het onderbrengen van de gegevens in 'n database
Of misschien meerdere databases
De overstap ven een spreadsheet naar een Database (van Excel naar Access) is echter groot

Voor meeste programma's (uit het Office-pakket) is het geen probleem om eenvoudig en klein te beginnen
Om vervolgens al lerend en experimenterend de documenten en presentaties en rekenmodellen uit te breiden
Voor het werken met Databases is deze methode echter af te raden.
Voordat men de database inricht zal men moeten weten welke gegevens waar moeten worden opgeslagen
Bedenk dat: