Werkwijze

De cursusinhoud wordt bij voorkeur bepaald aan de hand van de voorkennis en de behoefte van de klant
Meestal zal dan ook de workshop als onderwijsvorm worden gebruikt.
Hierdoor is het eenvoudiger al lerende, naar een voor de klant gewenste oplossing te werken.
Vanuit dit concrete resultaat is het dan eenvoudiger verder te werken aan verbetering en/of uitbreiding.

Curses Excel

Rekenen met Excel

Bij deze cursus ligt de nadruk op het vervaardigen van complexe berekeningen.
Het gaat hierbij niet alleen om Excel kennis, maar ook om de aanpak.
Vaak kan het probleem op verschillende manieren worden opgelost
Het model toegankelijk maken voor controle (valideren) en foutopsporing.
Afhankelijk van de beschikbare tijd zal er ook een inleidende kennismaking zijn met VBA

Cursus VBA voor Excel

VBA is de afkorting voor Visual Basic for Applications
VBA is een specialisatie van de programmeertal Visual Basic afgekort VB
VB was in beginsel bedoeld om zelfstandig werkende progamma's te maken met visuele hulpmiddelen.
De onderliggende taal is daarbij Basic VBA is nu een mix van Standaard Basic, voorgeprogrammeerde visuele elementen (objecten) en speciale procedures en functies (stukjes programma), toegespitst op 'n applicatie
Bijvoorbeeld Word, Excel, Power Point, enz.

In deze cursus worden algemene programmeerconcepten uitgelegd, zoals: